<<< повернутися | обговорити на форумі >>

10/06/2021

 

 

 

 

3 червня 2021 року відбулось чергове засідання Ради Національної асоціації кредитних спілок України. Засідання проходило у форматі відеоконференції на платформі Zoom.

На розгляд Ради було винесено наступні питання:
1. Затвердження протоколу попереднього засідання Ради НАКСУ.
2. Звіт Виконавчої дирекції НАКСУ за період, що пройшов після останнього засідання Ради НАКСУ.
3. Про скликання чергової Конференції НАКСУ та про формат її проведення.
4. Про нову редакцію Положення про систему бальної (рейтингової) оцінки кредитних спілок НАКСУ.
5. Про припинення членства кредитної спілки в НАКСУ.
6. Різне.

Звітуючи про роботу Виконавчої дирекції НАКСУ, Президент Петро Козинець зазначив, що у звітному періоді вона працювала у штатному режимі і, попри посилені карантинні обмеження, спрямовувала свої зусилля на реалізацію головних статутних завдань. Прийнято та проаналізовано фінансову звітність кредитних спілок за 2020 рік та за 1-й квартал 2021 року, яка знову засвідчила стагнацію ринку. Негативними тенденціями є збільшення фінансових інвестицій у складі непродуктивних активів і зменшення питомої ваги кредитного портфеля, а також різнонаправлена динаміка показників КС: по більшості з них 40-50% спілок показують позитивну динаміку, а у 50-60% спілок показники погіршуються. Головними причинами такої ситуації є тривалий карантин, який б'є по бізнесу і кредитних спілках, а також невпинне впровадження нових нормативних ініціатив Нацбанку та негативні очікування новацій законодавства. Тому, одним із ключових напрямів діяльності Виконавчої дирекції є відстоювання інтересів кредитних спілок на державному рівні. Перш за все йдеться про опрацювання законопроектів „Про фінансові послуги та фінансові компанії” та „Про кредитні спілки”, а також численних проектів нормативно-правових актів НБУ.

У звітному періоді дирекцією проведено ряд семінарів з кредитним спілками щодо звітності, загальних зборів, розвитку інформаційних технологій, питань злиття та приєднання КС та ін., у тому числі у співпраці з проектом КЕП. Кредитним спілкам було надіслано десятки рекомендацій з тих чи інших напрямків діяльності.

Враховуючи ситуацію з епідемією, майже повну відсутність безпосередніх комунікацій з кредитними спілками, НАКСУ постійно шукає нові форми роботи. Так, уже відбулися 3 відео-конференції «Година запитань до НАКСУ» і ця практика буде продовжена.

Звіт Виконавчої дирекції доповнила віце-президент НАКСУ Людмила Кравченко, яка докладно доповіла присутнім про законодавчий аспект роботи НАКСУ, а саме щодо законопроектів „Про фінансові послуги та фінансові компанії” та „Про кредитні спілки”. Також було звернуто увагу на зміни в Законі про споживче кредитування, що стане темою окремого вебінару. Крім того, триває процес нескінченних інновацій з боку НБУ, тому НАКСУ активно реагує на абсолютно усі нові ініціативи регулятора. Після обговорення звіт Виконавчої дирекції НАКСУ був узятий до відома.

Віце-президент НАКСУ Катерина Калустова виступила з докладною доповіддю про нову редакцію Положення про систему бальної (рейтингової) оцінки кредитних спілок НАКСУ. Необхідність внесення змін до нього викликана двома причинами: змінилися фінансові вимоги НБУ до КС та сама звітність КС. Нову редакцію Положення було одноголосно підтримано.

Далі члени Ради НАКСУ розглянули питання про скликання чергової Конференції НАКСУ та про формат її проведення. Після обговорення було прийняте рішення провести очно XXVIIІ Звітно-виборну Конференцію НАКСУ 29 липня 2021 року поблизу Києва.

Також учасники засідання розглянули і задовольнили заяву про вихід з НАКСУ від кредитної спілки „Грицева калитка” із смт Гриців у зв’язку з її самоліквідацією.

 

 

 

 

 

 

 


<<< повернутися | обговорити на форумі >>