<<< повернутися | обговорити на форумі >>

19/02/2021

 

18 лютого 2021 року відбулася зустріч фахівців Національного банку України з представниками ринку небанківських фінансових послуг „Консультації щодо вдосконалення регуляторної бази діяльності небанківських фінансових установ” у режимі відеоконференції. У ній брали участь представники профільних департаментів НБУ та ринку небанківських фінансових послуг, у т.ч. кредитних спілок та профільних асоціацій.

На початку засідання заступник Голови Національного банку України Дмитро Сологуб підбив підсумки регуляторної діяльності НБУ за результатами діяльності небанківських фінансових установ 2020 року і представив плани на 2021 рік. Так, минулого року зусилля НБУ були спрямовані на повноцінне забезпечення і реалізацію функцій нагляду і регулювання за такими напрямками: налагодження процесів та кадрове забезпечення, розробка бачення нового регулювання та нагляду, прийняття першочергових нормативних актів для виконання функцій з регулювання та нагляду, підготовка законодавчих пропозицій з найбільш актуальних питань. Зокрема, минулого року було оприлюднено 9 регуляторних актів, прийнято 4. Також проведена робота з підготовки нових редакцій профільних законів. Цього року перед НБУ стоїть не менш важливе та амбітне завдання з оновлення ключових регуляцій для забезпечення належного розвитку ринку та закріплення нових дієвих інструментів нагляду за ринком небанківських фінансових послуг. Пріоритетними напрямками НБУ вбачає основні секторальні закони, що запровадять нову модель регулювання, прийняття нових нормативних актів НБУ, які запровадять нові обов’язкові вимоги до надавачів фінансових послуг і забезпечать перехід ринку на нові стандарти діяльності. Це підвищення прозорості діяльності фінансових установ, підвищення стандартів корпоративного управління та управління ризиками, побудова ефективної системи консолідованого нагляду, методологічне забезпечення діяльності ринку небанківських установ.

Ольга Гурбич, керівник департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ, представила плани щодо вдосконалення регуляторної бази. Зокрема, зупинилася на розроблених НБУ та за участю НБУ законопроектах. Оскільки нагальним цього року є питання запровадження системи гарантування в першу чергу для ринку кредитних спілок, робота в цьому напрямку вже ведеться і найближчим часом буде окреслено концепцію щодо врегулювання даного питання. 2020 року НБУ було прийнято 4 регуляторних акти: Положення про критерії ризиковості, про безвиїзний нагляд, про заходи впливу та про тимчасову адміністрацію, ряд інших перебувають у стані розробки та обговорення. На 2021 рік заплановано розробку нормативних актів щодо розкриття інформації, нагляду на консолідованій основі, про фінансові нормативи при наданні гарантій, про кредитних посередників. В комплексі з новим положенням про ліцензування, яке встановлює посилені вимоги до питань корпоративного управління і встановлює нові вимоги і засади управління ризиками у НФУ, вимоги до системи внутрішнього контролю ці положення врегульовуватимуть більш детально вимоги до здійснення цих функцій всередині фінустанов. Усі ці напрацювання виконуються у рамках реалізації Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року. По опрацюванню законодавчих пропозицій минулого року було проведено більше 50 зустрічей з представниками ринку.

Віце-президент НАКСУ Людмила Кравченко передусім зосередила увагу учасників наради на проблемі подання звітності у форматі XBRL відповідно до закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність, оскільки наразі воно є неможливим. Комітетом системи фінансової звітності було рекомендовано державним регуляторам надати офіційні роз’яснення стосовно продовження строків подання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за МСФЗ на основі таксономії та не застосовувати санкції за неподання такої звітності у строки, визначені законодавством (до 28 лютого 2021 року). Доповідач закликала НБУ оперативно врегулювати дане питання і надати відповідні роз’яснення, щоб суб’єкти господарювання мали змогу виконати вимогу Закону про бухгалтерський облік. Асоціацією було підготовлено і надіслано ряд відповідних листів-звернень.

НАКСУ зверталася з проханням до НБУ і у зв’язку з ситуацією, спричиненою впливом пандемії на економічну систему, в частині пом’якшення нормативів для суб’єктів небанківського фінансового ринку так само, як це робиться для банківського сектору, однак наразі відповіді немає. Та ж ситуація і з вирішенням комплексних питань, наприклад, з виконання вимог Закону про споживче кредитування, зокрема, для кредитодавців, і ідеї НБУ щодо запровадження кредитного реєстру для всіх суб’єктів.

Наступним було підняте питання звітності, зокрема, наголошено на неможливості презентувати її власникам кредитних спілок, оскільки це технічно не передбачено системою.

Стосовно заходів впливу було зазначено, що НАКСУ наполягала на необхідності встановлення кореляції між порушеннями і певними заходами впливу. На жаль, в рамках оновленого Закону про фінансові послуги це не враховано і не забезпечено, тому необхідно на рівні спеціальних законів врегулювати дане питання, щоб суб’єкти чітко розуміли, у який спосіб буде накладатися відповідальність за ті чи інші порушення.

На завершення виступу Людмила Кравченко звернулася до представників НБУ з проханням в частині створення і запровадження нових регуляцій, оскільки у поточних обставинах кредитні спілки як ніколи відчувають на собі потужний бюрократичний тиск, не маючи часу на планомірну імплементацію нових вимог. І нагадала, що НАКСУ завжди відкрита до діалогу і готова надавати свої пропозиції.

Питання по звітності прокоментувала керівник департаменту нагляду за страховим ринком НБУ Ольга Максимчук. Строки подання звітності встановлює Кабінет Міністрів та Міністерство фінансів, проте НБУ готовий прокоментувати пропозиції НАКСУ.

Щодо заходів впливу було зазначено, що у разі виникнення вагомих причин регулятор має повноваження приймати рішення залежно від конкретної ситуації. Питання щодо відображення показників звітності для представлення її власникам КС буде обговорено з відповідним департаментом НБУ.

Генеральний директор асоціації «Страховий бізнес» В’ячеслав Черняховський наголосив на тому, що розробка нових регуляторних актів має відбуватися з метою вирішення певної проблеми ринку, а не через зміну державного регулятора, і висловив побажання НБУ попередньо обговорювати з учасниками ринку доцільність тих чи інших нововведень, щоб знаходити найбільш прийнятні шляхи. Зокрема, це стосується розширення системи гарантування на піднаглядні установи – страхові компанії та кредитні спілки. У сьогоднішніх умовах, коли на ринку лишається все менше учасників, така ініціатива призведе до додаткового навантаження на тих, що лишилися. Щодо подання звітності у форматі XBRL до НБУ доповідач зазначив, що, як і НАКСУ, «Страховий бізнес» надіслав до регулятора відповідне звернення.

Керівник ВАКС Ольга Тугай також звернула увагу представників регулятора до проблеми подання звітності у форматі XBRL. Наразі позиція НБУ залишається невідомою, оскільки на усі надіслані звернення конкретних відповідей не надійшло, і учасники ринку в очікуванні чітких роз’яснень з цього нагального питання. Щодо звітності є потреба провести секторальне обговорення правил її подання. Також було висловлено побажання до державного регулятора заздалегідь надавати для попереднього ознайомлення пропозиції і зауваження до нормативних актів. Крім того, є необхідність отримати належне роз’яснення стосовно структури власників і кінцевих бенефіціарних власників і долучити представників асоціацій кредитних спілок до розробки нормативно-правового акту стосовно гарантування вкладів у разі реалізації даного напрямку.

Ольга Гурбич запевнила, що усі підняті учасниками наради питання будуть узяті під контроль і опрацьовані.

 

 


<<< повернутися | обговорити на форумі >>