<<< повернутися | обговорити на форумі >>

23/12/2016

 

21 грудня 2016 року відбулось чергове засідання Ради Національної асоціації кредитних спілок України.

 

21 грудня 2016 року відбулось чергове засідання Ради Національної асоціації кредитних спілок України. На засіданні було розглянуто звіт Виконавчої дирекції за період, що пройшов після останнього засідання Ради НАКСУ. Також ішлося про хід виконання бюджету НАКСУ за 2016 рік та про проект бюджету НАКСУ на 2017 рік; різне.

Після затвердження протоколу попереднього засідання Ради НАКСУ Президент НАКСУ поінформував присутніх щодо головних напрямків діяльності Виконавчої дирекції. Зокрема, щодо результатів діяльності кредитних спілок системи НАКСУ було зазначено, що аналіз звітності за 2-й та 3-й квартали свідчить про певне покращення ситуації.

Загалом у звітному періоді Виконавча дирекція НАКСУ працювала у досить напруженому режимі. Було видано 3-й та закінчено підготовку чергового номера „Бюлетеня кредитних спілок України”; закінчується оновлення на безкоштовній основі сайтів кредитних спілок — членів НАКСУ; проведено семінар „Зміни в законодавстві щодо діяльності КС” та 4 вебінари з актуальних питань функціонування кредитних спілок. По всіх темах підготовлені та розповсюджені методичні матеріали; підготовлено та проведено в агенції „Укрінформ” засідання круглого столу на тему „Міжнародний день кредитних спілок”; Катерину Калустову переобрано на новий термін членом Громадської ради при ДФС; проведена робота з перереєстрації Статутів НАКСУ та ОКС НАКСУ відповідно до модернізованого податкого законодавства.

Виконавча дирекція НАКСУ інтенсивно працює з проблематикою неприбуткового статусу кредитних спілок, планом поетапної трансформації ринку кредитної кооперації, що розробляється Нацкомфінпослуг, та нової редакції Закону „Про кредитні спілки”. З цих вкрай важливих для кредитних спілок питань відбулося понад 10 засідань в Нацкомфінпослуг, декілька зустрічей в банківському Комітеті Верховної Ради, Міністерстві фінансів, Державній фіскальній службі, Раді реформ при Президентові України. Проведено спільне засідання з ВАКС та державними чиновниками, підготовлено та відіслано до 10 листів у вищеназвані органи державної влади із зазначених питань.

Як позитив Петро Козинець відзначив досягнення повного консенсусу по вирішенню даних проблем та скоординованість дій НАКСУ та ВАКС.

У результаті вищеназваних дій за участю асоціації проект нової редакції Закону „Про кредитні спілки” підготовлений і переданий в Нацкомфінпослуг та Комітет Верховної Ради. Також взаємоузгоджена з певними компромісами між ринком та Нацкомфінпослуг концепція реформування ринку і готується до наступного етапу проходження. Позитивним є й те, що закон, який дає можливість КС бути неприбутковими і участь у розробці якого брала НАКСУ, прийнятий та підписаний Президентом. На жаль, непорозуміння по трактуванню законодавства по-своєму з боку ДФС тривають. Виконавча дирекція зараз активно продовжує докладати зусиль по розв’язанню ситуації з державними органами.

Далі Президент НАКСУ поінформував учасників засідання про співпрацю НАКСУ з міжнародними проектами, які стартують в Україні, зокрема, з проектом USAID САР. Було взаємоузгоджено план дій, відбулось ряд спільних нарад, спільно доопрацьовувався проект Закону про КС, узгоджено та підписано Меморандум про співпрацю проекту з НАКСУ.

Після затвердження членами Ради НАКСУ звіту Виконавчої дирекції НАКСУ за останній період віце-президент Людмила Кравченко детально ознайомила учасників засідання з виконанням бюджету НАКСУ за 11 місяців 2016 року, після чого звіт був узятий до відома. Далі був постатейно представлений проект бюджет НАКСУ на 2017 рік. Після детального обговорення члени Ради НАКСУ затвердили бюджет на наступний рік одноголосно.

Наприкінці засідання члени Ради прийняли рішення задовольнити заяву про добровільний вихід з НАКСУ кредитної спілки „Злагода” (м. Умань).

 

 

 

 

 


<<< повернутися | обговорити на форумі >>