<<< повернутися | обговорити на форумі >>

28/01/2016

26, 27 та 28 січня 2016 року Навчально-методичним центром НАКСУ було проведено три семінари щодо актуальних аспектів діяльності кредитних спілок: “Новації в діяльності КС внаслідок внесення змін до Податкового Кодексу України, Розпоряджень № 7 та № 177 Нацкомфінпослуг тощо” та „Складання річної податкової звітності та річної фінансової звітності кредитних спілок за Міжнародними стандартами фінансової звітності”. Матеріал викладали віце-президент НАКСУ з питань саморегулівності, директор фінансового департаменту НАКСУ Катерина Калустова та директор аудиторської фірми „НАКС-Аудит” Наталія Аксьонова.

Загалом у семінарах взяли участь понад 110 головних бухгалтерів та голів правлінь кредитних спілок з усієї України.

Надзвичайна актуальність та висока зацікавленість семінарами зумовлені тим, що, по-перше, 31 грудня 2015 року набуло чинності розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» від 17.12.2015 № 3201, яким внесені зміни до двох нормативних актів Нацкомфінпослуг: Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок (Розпорядження № 7) та Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Розпорядження № 177). А, по-друге, річну податкову та фінансову звітність за 2015 рік кредитні спілки подаватимуть вперше за Міжнародними стандартами фінансової звітності .

Під час семінарів, присвячених новаціям у діяльності кредитних спілок внаслідок внесення змін, зокрема, до Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок, були докладно розглянуті зміни у вимогах до капіталу та платоспроможності КС, нормативах якості активів, ризиковості операцій та прибутковості, нормативах ліквідності, періодичності контролю за виконанням фінансових нормативів, порядку формування РЗПВ та ін. Також були детально розтлумачені зміни до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Нацкомфінпослуг, усі основні податкові новації у діяльності КС, а також надані зразки оновлених редакцій внутрішніх положень.

Незважаючи на те, що семінари на тему складання річної податкової та фінансової звітності за МСФЗ Навчально-методичним центром НАКСУ проводилися неодноразово, вони мають винятковий попит. Під час навчання викладач надала докладну інформацію щодо заповнення форм фінансової звітності за 2015 рік, податкової звітності з урахуванням змін до Податкового кодексу, фінансової звітності до ДФС, строків подання податкової та фінансової звітності до ДФС, інвентаризації активів і зобов’язань перед складанням річної фінансової звітності.

Крім того, учасники семінарів отримали вичерпні відповіді на велику кількість запитань, яка виникла у них у зв’язку зі змінами у законодавстві, а також ґрунтовні збірники методичних матеріалів.

Кредитні спілки, які не мали можливості взяти участь у семінарах, можуть придбати методичні матеріали в електронному вигляді. Заявки на придбання матеріалів прохання надсилати у довільній формі за електронною адресою: . Тел. для довідок: (044) 501-18-74, 501-18-75.

 

 

 

 


<<< повернутися | обговорити на форумі >>