НАЦІОНАЛЬНА
АСОЦІАЦІЯ
КРЕДИТНИХ
СПІЛОК
УКРАЇНИ


Інформація про НАКСУ

Національна асоціація кредитних спілок України створена 9 червня 1994 року об’єднанням кредитних спілок задля вирішення проблем, пов’язаних з розвитком кредитного руху в Україні, для поліпшення соціально-економічного стану всіх верств населення, як координаційна та уніфікована структура, що об’єднує кредитні спілки в життєздатний механізм. Нині до складу НАКСУ входять 150 кредитних спілок зі всіх областей України та Автономної Республіки Крим. Вони об’єднують майже 500 тисяч громадян і мають в своїх активах близько 700 млн. грн.

Головні напрямки діяльності НАКСУ

 • Участь в розробці та лобіюванні повноцінного законодавства для кредитних спілок України.

 • Створення інфраструктури необхідної для стабільної та ефективної роботи кредитних спілок.

 • Захист інтересів кредитних спілок та їх членів перед центральними та місцевими органами виконавчої влади.

 • Консультування кредитних спілок з фінансових, правових та бухгалтерських питань.

 • Підвищення кваліфікації кадрів кредитних спілок.

 • Вивчення та узагальнення передового досвіду роботи КС.

 • Розробка внутрішніх операційних стандартів  з метою уніфікації діяльності кредитних спілок-членів НАКСУ.

 • Пропаганда ідей фінансової кооперації серед широких верств населення України.

 • Створення єдиного інформаційного простору в рамках українського руху кредитних спілок.

 • Задоволення потреб кредитних спілок, першочергово-членів НАКСУ  в організаційно-координаційній, інформаційно-навчальній та фінансовій сферах, шляхом надання    інформаційних, юридичних та освітніх послуг, а також виконання представницьких та законотворчих функцій.


  НАКСУ  у своїй діяльності керується демократичними принципами.

Кредитні спілки - члени НАКСУ

Закон України "Про кредитні спілки"

Рада НАКСУ >>>

Склад НК НАКСУ з докладною контактною інформацією >>>

Бланки заявок на отримання фінансової допомоги з фондів Національної асоціації кредитних спілок (12/05/08) >>>