Об'єднана кредитна спілка НАКСУ

Об'єднана кредитна спілка НАКСУ

Об'єднана кредитна спілка НАКСУ — це неприбуткова організація, заснована кредитними спілками на кооперативних засадах з метою сприяння фінансовій стабільності кредитних спілок та об'єднання тимчасово вільних коштів своїх членів для їх взаємокредитування.

Діяльність Об'єднаної кредитної спілки ґрунтується на принципах:
— добровільності вступу та свободи виходу з Об'єднаної кредитної спілки;
— рівноправності членів Об'єднаної кредитної спілки;
— самоврядування;
— гласності.

Основні види діяльності Об'єднаної кредитної спілки

Для досягнення статутної мети Об'єднана кредитна спілка НАКСУ:
— приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від кредитних спілок - членів Об'єднаної кредитної спілки;
— надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі.
— залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі.
— виступає поручителем виконання членом Об'єднаної кредитної спілки зобов'язань перед третіми особами;
— розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків;
— залучає на договірних умовах кредити банків, кошти інших установ та організацій;
— надає кредити іншим кредитним спілкам;
— виступає членом платіжних систем;
— оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданих їм кредитів;
— провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

Членами Об'єднаної кредитної спілки можуть стати всі кредитні спілки, які є членами Стабілізаційного фонду Національної асоціації кредитних спілок України.


 

  Свідоцтва та ліцензії Об'єднаної кредитної спілки НАКСУ:
  Свідоцтво про державну реєстрації юридичної особи "Об'єднана кредитна спілка Національної асоціації кредитних спілок України", серія А00 №023303; дата проведення державної реєстрації: 25.02.2003 р., номер запису про заміну свідоцтва 1 074 108 0002 009173 від 26.06.2006
  Свідоцтво Держфінпослуг про реєстрацію фінансової установи КС №327, реєстраційний №14100553; свідоцтво діє з 02.07.2004р.
  Ліцензія Держфінпослуг на надання фінансових послуг (діяльність кредитної спілки з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки), серія АБ №344709 від 11.07.2006; рішення про переоформлення ліцензії від 11.07.2006 №3255-ЛК; строк дії ліцензії: з 02.09.2005 по 02.09.2008
  Ліцензія Держфінпослуг на надання фінансових послуг (діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки), серія АВ №153007 від 11.07.2006; рішення про переоформлення ліцензії від 11.07.2006 №3254-Л; строк дії ліцензії: з 05.08.2004 по 05.08.2007

 


Наша адреса:
01135, м. Київ, вул. В. Чорновола 25 (1 секція), 19-ий поверх, оф. 49
e-mail:
тел. (044) 501-18-78