<<< повернутися | обговорити на форумi >> | цей документ в форматі PDF >>>

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 253-04-84

№06-10/10-672 "8" червня 2005 р.


  Державна податкова адміністрація України

Копія : Національна асоціація кредитних спілок України


Щодо оподаткування виплат процентів на вклади (внески) членам кредитних спілок  

До Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності надходять запити щодо оподаткування окремих доходів фізичних осіб у зв'язку із набуттям чинності з 1 січня 2005 року змін до ряду норм Закону Україну "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22 травня 2003 року №889-ІV, зокрема, щодо питань оподаткування виплат процентів на вклади (внески) членам кредитних спілок.

Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 1 липня 2004 року N 1958-ІV внесено зміни до п. 4.3.5, а саме підпункт "в" після слів "неприбутковими організаціями" доповнено словами "(крім кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ)". При цьому, зазначені зміни набувають чинності з 1 січня 2005 року. Таким чином, зазначений пункт з 1 січня 2005 року припиняє регулювання оподаткування виплат (процентів), які здійснюються кредитними спілками.

В той же час, четвертим абзацом нової редакції пункту 7.2. Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" передбачено встановлення ставки податку на рівні 5% від об'єкту оподаткування для процентів на вклад (внесок) до кредитної спілки, створеної відповідно до закону, що з урахуванням змін, внесених Законом України від 23.12.2004 р. № 2285-ІV, передбачає оподаткування таких процентів починаючи з 1 січня 2010 року.

При цьому, відповідно до Закону України "Про кредитні спілки" внесками до кредитних спілок вважаються як вклади членів кредитних спілок на депозитні рахунки, так і їх обов'язкові та
додаткові пайові внески.

Отже, виходячи із наведеного вище та враховуючи відповідні редакції Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" повідомляємо Вас про наступне:

До моменту набуття чинності пункту 4.3.5 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб", а саме: до 1 січня 2005 року - виплата процентів на пайові внески членам кредитних спілок не підлягає оподаткуванню, як це і витікало з попереднього формулювання Закону 3 1 січня 2005 року оподаткування виплат процентів на пайові внески, а також на внески (вклади) членів кредитних спілок на депозитні рахунки, регулюється відповідно до п. 7.2. вищезазначеного Закону. Однак, враховуючи відкладну норму Закону України від 23.12.2004 р. № 2285-ІV, виплата процентів на внески членам кредитних спілок, включаючи проценти на пайові внески та на внески (вклади) на депозитні рахунки підлягає оподаткуванню відповідно до пункту 7.2. Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" з 1 січня 2010 року.

Голова Комітету
Буряк С.В. <<< повернутися | обговорити на форумi >> | цей документ в форматі PDF >>>