<<< повернутися


Фото з Конференції >>>

ХІІ звітно-виборна Конференція Національної асоціації кредитних спілок України відбулась 27 квітня 2006 року в актовій залі столичного будинку Укоопспілки.

Участь у конференції прийняли делегати 121 кредитної спілки із 157 КС – членів НАКСУ.

Зі звітною доповіддю від Ради НАКСУ перед учасниками конференції виступив Голова Ради Олександр Башкатов.

Президент НАКСУ Петро Козинець у своїй доповіді звітував про роботу Виконавчої дирекції по виконанню рішень попередньої конференції і Ради НАКСУ та дав розгорнутий аналіз результатів діяльності Асоціації з основних напрямків роботи.

Звіт Наглядового комітету було представлено заступником голови комітету Марією Галонською, а фінансовий звіт прокоментувала директор фінансового департаменту НАКСУ Катерина Калустова.

Перед делегатами конференції також виступили: член державної Комісії – директор департаменту нагляду за кредитними установами Держфінпослуг Андрій Оленчик, заступник голови правління Укоопспілки Володимир Левицький, представники міжнародних проектів, що працюють на українській ниві кредитних спілок.

В ході обговорення доповідей відбулася зацікавлена розмова про досягнення, проблеми та перспективи розвитку Національної асоціації кредитних спілок України на майбутній період.

Особливу увагу на ХІІ звітно-виборній конференції НАКСУ у звітах та виступах делегатів було приділено питанням зміцнення фінансової стабільності кредитних спілок –членів НАКСУ, співпраці з Державною Комісією з регулювання ринків фінансових послуг та завершенню процесу юридичного оформлення статусу НАКСУ, як саморегулівної організації.

В центрі уваги знаходилися також питання посилення лобіювання інтересів кредитних спілок на державному рівні, включаючи питання прийняття новим складом Парламенту змін до Закону України «Про кредитні спілки».

Актуальними були також проблеми консолідації ринку, особливо в контексті нових всеукраїнських та обласних об’єднань кредитних спілок, що позиціонують себе не інакше, як дієві виразники інтересів всього ринку. Йшлося також про необхідність координації зусиль та необхідність підвищення ефективності міжнародної технічної допомоги, яка надається проектами-донорами.

Обговоривши нагальні питання, Конференція позитивно оцінила роботу Ради НАКСУ, Наглядового комітету і Виконавчої дирекції за звітний період і прийняла розгорнуту Резолюцію.

Відповідно до статуту НАКСУ, Конференція провела ротацію трьох членів Наглядового комітету. Таємним голосуванням на альтернативній основі новими членами Наглядового комітету були обрані: Ірина Боголюбова (КС «Ажіо», м. Київ), Євген Богуславський (КС «Буковина», м. Чернівці) та Дмитро Спиридонов (КС «Азовкредит», м. Маріуполь).

 Резолюція XІІ Звітно-виборної Конференції НАКСУ

 

м. Київ                                                                        27 квітня 2006 року
 1. Роботу Ради НАКСУ за звітний період визнати ­ задовільною.
 2. Роботу Наглядового комітету НАКСУ за звітний період визнати ­ задовільною.
 3. Роботу Виконавчої дирекції НАКСУ визнати ­ задовільною.
 4. Продовжити виконання Угоди про співробітництво між Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг та НАКСУ від 12 травня 2004 року. Кредитним спілкам – членам НАКСУ взяти активну участь в тестуванні результатів застосування фінансових нормативів, визначених чинною редакцією Положення про фінансові нормативи з подальшим поданням у разі необхідності пропозицій по внесенню змін у зазначений нормативно-правовий акт.
 5. Протягом місяця після набуття чинності “Положення про порядок та умови делегування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України окремих повноважень одній із всеукраїнських асоціацій кредитних спілок” подати до Держфінпослуг визначені цим Положенням документи для набуття НАКСУ статусу саморегулівної організації.
  У разі, якщо для набуття НАКСУ статусу саморегулівної організації виникне необхідність затвердження додаткових положень, процедур тощо, які можуть бути передбачені “Положенням про порядок та умови делегування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України окремих повноважень одній із всеукраїнських асоціацій кредитних спілок”, уповноважити Виконавчу дирекцію та Раду НАКСУ розробити та затвердити відповідні положення, процедури тощо з дотриманням терміну визначеного пунктом 5 цієї Резолюції.
 6. Поточну діяльність НАКСУ здійснювати у відповідності до затвердженого Радою Стратегічного плану розвитку системи кредитних спілок – НАКСУ.
 7. Продовжити співпрацю з органами державної влади щодо забезпечення сприятливих умов розвитку кредитних спілок, включаючи вдосконалення відповідного законодавства. Від імені ХІІ Звітно-виборної Конференції НАКСУ направити звернення до Верховної Ради України щодо припинення намагань позбавити кредитні спілки статусу неприбуткових організацій, а також щодо внесення змін до Статті 8 Закону України “Про банки і банківську діяльність” передбачивши можливість створення всеукраїнських кооперативних банків.
 8. Визнати за доцільне розвивати співпрацю з міжнародними організаціями, діяльність яких спрямована на надання підтримки ринку кредитних спілок України. При цьому свої зусилля спрямувати, перш за все, на підвищення ефективності міжнародної допомоги, покращення координації дій та усунення дублювання в роботі за конкретними напрямами.
 9. Конференція НАКСУ закликає до співпраці всі представницькі об’єднання кредитних спілок на принципах взаємовигідності та ефективності для кредитних спілок. Приймаючи до уваги, що всі об’єднання є самостійними суб’єктами ринку зі своїми статутами, завданнями тощо, а також, враховуючи те, що визначення розмірів членських внесків до НАКСУ здійснюється виходячи із обсягів витратної частини бюджету необхідної для виконання статутних завдань Національної асоціації, Конференція вважає неможливим впровадження будь-яких ініціатив щодо перерозподілу членських внесків до НАКСУ на користь інших представницьких об’єднань та організацій.

 


<<< повернутися