<<< повернутися

 

Завершили своє навчання за програмою підвищення кваліфікації, погодженою із Держфінпослуг 105 керівників та 37 головних бухгалтерів кредитних спілок. Щиро поздоровляємо колег з успішним складанням іспиту та отриманням кваліфікаційного свідоцтва!!!

Навчання відбувається протягом 5 днів, з понеділка по п’ятницю включно.
Розклад занять побудовано у відповідності до Програми підвищення кваліфікації, затвердженої Держфінпослуг.

Керівники кредитних спілок вивчають модулі “Юридичний”, “Менеджмент і маркетинг”, “Фінансовий менеджмент”, “Кредитування”.

Головні бухгалтери кредитних спілок вивчають модулі Юридичний”, “Кредитування”, “Бухоблік і аудит”, “Фінансовий аналіз”.

Викладання вказаних модулів проводять автори навчального посібника “Кредитні спілки в Україні: Основні засади діяльності”:

Модуль “Юридичний”
С.Г. Хоружий, науковий консультант Українського інституту розвитку фондового ринку, - розділ 1 “Фінансовий ринок. Розвиток та місце кредитних спілок на фінансовому ринку України”.
В.В. Посполітак, кандидат юридичних наук, доцент Міжнародного інституту менеджменту - розділ 2 “Загальні засади державного регулювання діяльності кредитних спілок (КС)”, крім теми 4 “Особливості правового статусу кредитних спілок” та теми 6 ”Правове регулювання трудових відносин”.
С.В. Романенко, директор Навчально-методичного центру НАКСУ розділ 2 “Загальні засади державного регулювання діяльності кредитних спілок (КС)”, теми 4 “Особливості правового статусу кредитних спілок” та теми 6 ”Правове регулювання трудових відносин”.

Модуль “Менеджмент і маркетинг”
В. Вайсбродт, міжнародний експерт, директор Міжнародного департаменту НАКСУ
С.В. Романенко, директор Навчально-методичного центру НАКСУ - тема 3 “Управління персоналом”

Модуль “Фінансовий менеджмент”
Л.Є. Кравченко, віце-президент НАКСУ

Модуль “Кредитування”
В. Вайсбродт, міжнародний експерт, директор Міжнародного департаменту НАКСУ
С.В. Романенко, директор Навчально-методичного центру НАКСУ

Модуль “Бухоблік і аудит”
О.Л. Гастуляк, заступник директора Департаменту Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг - розділ 6 ”Фінансова звітність та звітні дані”, розділ 7 “Система оподаткування в Україні. Оподаткування кредитних спілок”, розділ 8 ”Основи аудиту”.
О.В. Мицик, директор Інформаційно-консультаційної служби НАКСУ - розділ 4 ”Основи бухгалтерського обліку в Україні”, розділ 5 “Фінансовий облік”.
О.М. Соломчак, головний спеціаліст відділу аналізу звітності кредитних установ Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг - розділ 6 ”Фінансова звітність та звітні дані”.

Модуль “Фінансовий аналіз”
К.В. Калустова, директор фінансового департаменту НАКСУ

Всі лекції побудовані таким чином, що уважно працюючи в аудиторії та самостійно після занять протягом всього семінару, слухачі отримують не тільки ті знання, які дозволять їм успішно здати іспит, але й стануть в нагоді для їх практичної діяльності.

Зважаючи на те, що навчальний посібник є дуже об’ємним (понад 1300 сторінок), що ускладнює підготовку до складання іспиту в короткий термін (хоча він є дуже змістовним та корисним в діяльності кредитних спілок), для оптимізації процесу підготовки слухачів до складання іспиту учасникам семінару надаються спеціалізовані навчальні матеріали до більшості модулів.

Всі слухачі, які пройшли навчання, отримують свідоцтво про те, що вони закінчили курс за програмою підвищення кваліфікації, яке надає можливість складання кваліфікаційного іспиту.

В останній день семінару, в суботу, слухачі складають іспит у вигляді тестів. Екзаменаційне завдання включає в себе 100 питань за всіма модулями, які вивчались протягом семінару. Для відповіді надаються дві години. Екзаменаційна комісія перевіряє відповіді на тести та повідомляє результати. За результатами складання іспитів слухачі отримують кваліфікаційне посвідчення.

Всі 142 слухача, які складали іспит показали дуже високий рівень знань та успішно склали іспит.

 


<<< повернутися