<<< повернутися | обговорити на форумі >>

 

15-18 вересня

Відбулася сесія стратегічного планування Національної асоціації кредитних спілок за підтримки канадської Програми зміцнення кредитних спілок в Україні. В сесії взяли участь члени Ради та Наглядового комітету НАКСУ, працівники виконавчої дирекції НАКСУ, представники канадської Програми, залучені фахівці та експерти – всього близько 35 осіб. Держфінпослуг на сесії представляв директор Департаменту нагляду за кредитними установами Андрій Оленчик.

Учасники засідання детально обговорили пріоритети, які Національна асоціація ставить перед собою на найближчі три роки. Подібне планування здійснювалося і в минулому, всі стратегічні завдання, поставлені перед Національною асоціацією та її структурами п’ять років тому, виконані.

 

В новому періоді Національна асоціація вважає необхідним докласти зусиль для підвищення авторитету організації, розширення кола її членства. Одним з найважливіших завдань є отримання статусу саморегулівної організації. Це питання досі не вирішувалося в нашій державі, тому вимагає всебічного обговорення.

Рада НАКСУ доручила Президії доопрацювати для затвердження стратегічний план з залученням зацікавлених сторін. Прийняття цього документа до кінця поточного року дозволить сформувати бюджет Національної асоціації на наступний рік з урахуванням стратегічного планування.

Велику зацікавленість членів Ради НАКСУ викликала розмова з Андрієм Оленчиком. Директор Департаменту нагляду за кредитними установами розповів про своє бачення провідної ролі Національної асоціації в розвитку системи кредитних спілок та ситуації на ринку. Провідною темою розмови став розвиток Національною асоціацією функцій саморегулівної організації. На сьогодні три функції саморегулівної організації вже здійснюються в пілотному режимі. Але виконання цих та інших функцій у саморегулівному режимі, так, як це бачить Державна комісія, накладає на НАКСУ ряд обмежень і нових обов’язків. Наприклад, якщо зараз квартальні звіти від кредитних спілок приймаються на добровільних засадах, то завтра це може стати законом і обов’язком для всіх. В разі покладення функцій саморегулівної організації на НАКСУ, може виникнути потреба і в зміні підпорядкованості ряду фінансових фондів, що діють нині при НАКСУ. Для того, що б зберегти певні напрацювання, можливо доведеться здійснити деякі структурні зміни.

Окреме засідання було присвячене відносинам та співпраці Національної асоціації з обласними асоціаціями. На зустрічі були присутні координатори обласних об’єднань. Члени Ради НАКСУ розглянули пропозицію приєднатися до “Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю асоціацій кредитних спілок України”. Більшістю голосів Рада НАКСУ висловилася за співпрацю з іншими асоціаціями, але на умові взаємовигідного двостороннього співробітництва. В умовах дефіциту кваліфікованих фахівців на місцях, для допомоги малопотужним кредитним спілкам обласні асоціації потрібні, але, нажаль, не всі новостворені спілки мають чітко визначену мету і програму роботи, а діяльність окремих асоціацій нерідко значною мірою будується на протидії Національній асоціації. Деякі пункти “Меморандуму“ Рада визнала неприйнятними для підписання, наприклад, про сприяння створенню обласних ОКСів і регіональних стабілізаційних програм, що суперечить стратегії розвитку самої Національної асоціації. Тому пропозицію підписати від НАКСУ “Меморандум” у запропонованому вигляді не підтримав жоден член Ради.

 

Керівник канадської Програми зміцнення кредитних спілок в Україні Володимир Кісь пояснив офіційну позицію цієї організації. Політика Програми спрямована на сприяння всім кредитним спілкам через співпрацю з Національною асоціацією, але ніяким чином не на стимулювання “зверху” утворення регіональних асоціацій. На відміну від програми TACIS, Канадська програма ніколи не фінансувала і не збирається фінансувати створення та діяльність регіональних структур.

 

Певну ясність щодо можливих форм майбутнього співробітництва вносить заява Андрія Оленчика, який сказав, що в разі проголошення НАКСУ саморегулівною організацією, ні про яку трирівневу структуру кредитних спілок мови бути не може. В такому разі обласні асоціації можуть існувати як структурні підрозділи НАКСУ або виконувати деякі функції на двосторонній договірній основі. Першим позитивним прикладом такого двостороннього співробітництва скоро може стати меморандум НАКСУ і Львівської обласної асоціації. Переговори про його підписання зараз ведуться.

 


<<< повернутися | обговорити на форумі >>>