<<< повернутися | обговорити на форумі >>

3/03/2015

 

2 березня 2015 року у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, відбулась зустріч представників ринків фінансових послуг, які регулюються Комісією. Від НАКСУ у засіданні взяла віце-президент Людмила Кравченко.

На розгляд був представлений проект Стратегії реформування державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг на 2015-2020 роки.

Найбільш детально відпрацьованим блоком проекту Стратегії є блок страхування. В той же час пропонується внести до стратегічних напрямків аспекти, які стосуються й інших ринків фінансових послуг. Зокрема, щодо кредитних спілок запропоновано:

– запровадження механізмів підтримки ліквідності на ринку кредитних спілок шляхом взаємокредитування через об’єднанні кредитні спілки та кооперативні банки, утворені кредитними спілками;

– упровадження механізмів гарантування законних прав споживачів і інвесторів, зокрема, гарантування страхових виплат за договорами страхування життя, гарантування внесків (вкладів) на депозитні рахунки членів кредитних спілок, запровадження системи рефінансування на ринку кредитної кооперації, захисту прав довірителів фондів фінансування будівництва;

– розвиток діяльності кредитних спілок шляхом запровадження норм щодо можливості залучення до членів кредитних спілок юридичних осіб фермерських, сільських господарств, об'єднань власників житла, профспілкових і релігійних організацій, встановлення обмеження діяльності по територіальному принципу, але передбачити можливість при наявності певних дозволів працювати на суміжних / прилеглих територіях;

– створення єдиного фінансового центру сектора для забезпечення переказу коштів у межах небанківських платіжних систем, формування доступу кредитних спілок до довгострокових та дешевих фінансових ресурсів і підтримання ліквідності кредитних спілок шляхом утворення центрального кооперативного банку (центральної кредитної спілки), учасниками якого є кредитні спілки регіонального рівня.

Учасники зібрання висловлювалися з приводу необхідності доопрацювання даної стратегії, в цілому погоджуючись із тим, що її ухвалення є доречним. В той же час учасниками було запропоновано опрацювати більш короткотермінові завдання, а саме на найближчі 3 місяці та рік, які б укладалися в загальну канву документа.

В ході доповіді Людмили Кравченко було наголошено на необхідності врахування в цій стратегії важливих для кредитних спілок питань. Зокрема, щодо компенсації вкладникам збанкрутілих кредитних спілок, недоцільності ліцензування діяльності кредитних спілок, а до врегулювання цього питання — необхідності максимального спрощення процедур ліцензування, тим більше що в кредитних спілках ліцензуються два статутних види їх діяльності. Така ситуація кардинально відрізняється від страхового ринку, де існує величезне розмаїття видів страхування і, відповідно, присутня доцільність ліцензування. При цьому було запропоновано ввести індикатори не тільки щодо розвитку окремих ринків, які є виміром ефективності реалізації цієї стратегії, а й індикатори ефективності діяльності Нацкомфінпослуг. Наприклад, такий індикатор як співвідношення кількості отриманих ліцензії та кількості пакетів кредитних спілок, наданих на ліцензії. Згідно з останніми даними така ефективність складає не більше 1/6, за умови відсутності будь-яких зауважень щодо фінансового стану заявників.

Також на засіданні було підняте питання нелогічності оподаткування кредитних спілок податком на прибуток підприємств, оскільки в Україні склалася ситуація, коли неприбуткова за законом організація є платником податку на прибуток на загальних підставах. А також було наголошено на необхідності вирішення питання щодо поширення на кредитні спілки України виключень з банківських Директив ЄС 48/2006 та 36/2013 подібно до того, як це зроблено для кредитних спілок Великобританії, Ірландії, Польщі та Литви, стосовно вимог, які висуваються до кредитних установ щодо власного капіталу.

 

 


<<< повернутися | обговорити на форумі >>